Trường THPT quốc tế Việt Nam (VIS) – Hà Nội

Trường Phổ Thông Quốc Tế Việt Nam (VIS) là hệ thống trường liên cấp gồm: Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông với những nỗ lực không ngừng để từng bước hoàn thiện, phát triển dựa trên hai tiêu chí: Con người & Tri thức.

Với CON NGƯỜI, VIS luôn tâm niệm là người có sứ mệnh, trách nhiệm dìu dắt cũng như đồng hành cùng các em học sinh. Tạo dựng những giá trị cốt lõi làm nền tảng cho tương lai, sự trưởng thành của các em. Đồng thời, cũng là mỗi thầy cô, cán bộ nhân viên của VIS sẽ luôn không ngừng tiếp thu, trau dồi, hoàn thiện bản thân trong môi trường giáo dục hiện đại của thế giới, để có những phương pháp giáo dục bắt kịp với xu thế chung của xã hội, nhằm mang lại hiệu quả đào tạo phù hợp thực tiễn cho các em học sinh.

Với TRI THỨC, VIS luôn nỗ lực không ngừng kế thừa và phát huy giá trị, bản sắc của nền giáo dục quốc gia, cũng như không ngừng tìm kiếm những kiến thức của thế giới hiện đại qua mọi phương diện của cuộc sống, từ đó chắt lọc những tri thức hữu ích, tinh hoa để truyền tải tới các em học sinh.

Trong tiến trình phát triển của xã hội, sự thành công trong tương lai phải được xây dựng, hoàn thiện bởi một nền tảng ban đầu với năng lực tư duy và các kỹ năng của từng cá nhân. VIS định hướng việc phát triển phương pháp giáo dục toàn diện, giúp học sinh tiếp nhận kiến thức, hoàn thiện nhận thức, độc lập trong tư duy cá nhân, kết hợp cùng phát triển các phẩm chất tốt đẹp của cá nhân thông qua việc sử dụng linh hoạt các kỹ năng.

Với mong muốn xây dựng một môi trường học tập thực sự tốt cho các em học sinh, VIS đề cao 12 giá trị cốt lõi (VISer’s 12) : Dũng cảm, Trung thực, Trách nhiệm, Đoàn kết, Nhân ái, Kỷ luật, Tự tin, Chủ động, Sáng tạo, Hoài bão, Năng động, Hội nhập.

VIS với tầm nhìn và sứ mệnh cung cấp giáo dục chất lượng cao với mức phí vừa phải cho học sinh Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để góp phần đào tạo nên những thế hệ công dân Việt đủ năng lực cạnh tranh để trở thành công dân toàn cầu trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *