Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Tên trường: Cao đẳng y tế Quảng Nam

Tên tiếng Anh: Quang Nam Medical College

Mã trường: CDD 3406

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Sơ cấp – Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: số 49 Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

SĐT:   0235.3851705          Email: info@cdytqn.edu.vn

Website: https://cdytqn.edu.vn.

Facebook:facebook.com/caodangytequangnam

Hoặc thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến tại: http://cdytqn/xettuyen/

“Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam là nơi đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có chất lượng trong tỉnh Quảng Nam và khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cấp đội ngũ cán bộ y tế có trình độ cao đẳng và trình độ khác, góp phần đảm bảo nguồn nhân lực y tế phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tỉnh Quảng Nam nói riêng và các tỉnh thành trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói chung, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.”

“Phấn đấu xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam trở thành cơ sở giáo dục nghề nghề đạt chuẩn chất lượng cao vào năm 2025, có uy tín trong đào tạo trình độ, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu khoa học trong lĩnh vực Y, Dược và có nhiều ngành đào tạo đạt chất lượng khu vực ASEAN; phấn đấu trở thành trường đại học chuyên ngành Y, Dược.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *