Tag Archives: Quang Nam Medical College

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Tên trường: Cao đẳng y tế Quảng Nam Tên tiếng Anh: Quang Nam Medical College Mã trường: CDD 3406 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Sơ cấp – Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào […]