Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình

Tên trường: Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình

Tên tiếng Anh: Hoa Binh Technical and Economic College

Mã trường: CDD 2301

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Địa chỉ: 79 đường Bà Triệu, phường Chăm Mát, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Email: th.kit@hoabinh.edu.vn

Website: https://kinhtekythuathoabinh.edu.vn

Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 2287/QĐ – BGDĐT, ngày 30 tháng 6 năm 2015 trên cơ sở Trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Hoà Bình.

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình có chức năng: Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề các chuyên ngành thuộc khối Kinh tế, Kỹ thuật nông lâm nghiệp và Công nghệ; liên kết đào tạo, hợp tác quốc tế; nghiên cứu thực nghiệm khoa học, tham gia giải quyết những vấn đề về phát triển kinh tế – xã hội.

Trường có cơ cấu tổ chức gồm:

  1. Hội đồng trường: Gồm 15 thành viên.
  2. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng: 01 Hiệu trưởng; 02 Phó hiệu trưởng.
  3. Phòng chức năng: 04 phòng, bao gồm:

3.1. Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên

3.2. Phòng Thanh tra – Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

3.3. Phòng Tổ chức – Hành chính

3.4. Phòng Kế hoạch – Tài chính

  1. Khoa chuyên môn: 03 khoa, bao gồm:

4.1. Khoa Kinh tế

4.2. Khoa Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp

4.3. Khoa Khoa học cơ bản

  1. Hội đồng Khoa học và Đào tạo
  2. Các hội đồng tư vấn khác: Hội đồng Giáo viên chủ nhiệm; Hội đồng Thi đua, Khen thưởng và Kỷ luật…
  3. Trung tâm Đào tạo thường xuyên

Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường

* Đội ngũ cán bộ, giảng viên: 68 người; trình độ: Thạc sỹ: 35 người, Đại học: 28 người, trình độ khác:  05 người.

Cơ sở vật chất có 2,78 ha, có 42 phòng học lý thuyết, thực hành, đảm bảo đủ số máy móc, thiết bị, bàn ghế, ánh sáng, quạt và các tiện nghi phục vụ giảng dạy và nghiên cứu.

Thư viện trường 2 tầng, diện tích sử dụng 506 m2, với trên 10.000 đầu sách, tạp chí tham khảo và phòng thư viện điện tử với các máy tính được kết nối mạng Iternet phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *