Tag Archives: xã Dân Quyền

Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa

Tên trường: Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa Tên tiếng Anh: Thanh Hoa College of Agriculture and Forestry Mã trường: CNL Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào […]

Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa

Tên trường: Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa Tên tiếng anh: Thanh Hoa College of Agriculture and Forestry Mã trường: CNL Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Sơ cấp – Trung cấp – Cao đẳng -liên thông – hợp tác quốc tế CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP […]