Tag Archives: Q.Cầu Giấy

Trường trung học phổ thông HermannGmeiner – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường  tiểu học THCS&THPT Hermann Gmeiner – Quận Cầu Giấy – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THCS&THPT Hermann Gmeiner –Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Hermann Gmeiner Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – […]

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội tiền thân là trường Trung cấp nghiệp vụ Bộ Công nghiệp nặng được thành lập từ ngày 07/08/1961 theo quyết định số 319/BCNg của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng. Tên trường: Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi College of […]