Tag Archives: Cao Đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội tiền thân là trường Trung cấp nghiệp vụ Bộ Công nghiệp nặng được thành lập từ ngày 07/08/1961 theo quyết định số 319/BCNg của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng. Tên trường: Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi College of […]