Tag Archives: Huyện Đông Anh

Trường trung học phổ thông Vân Nội – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Vân Nội – Huyện Đông Anh – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Vân Nội – Huyện Đông Anh – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, […]

Trường trung học phổ thông Cổ Loa – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Cổ Loa – Huyện Đông Anh – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Cổ Loa – Huyện Đông Anh – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, […]

Trường trung học phổ thông Liên Hà – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Liên Hà – Huyện Đông Anh – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Liên Hà – Huyện Đông Anh – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, […]

Trường trung học phổ thông Đông Anh – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, […]

Trường trung học phổ thông Kinh Đô – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Kinh Đô – Huyện Đông Anh – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Kinh Đô – Huyện Đông Anh – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, […]

Trường trung học phổ thông Ngô Tất Tố – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Ngô Tất Tố  –Huyện Đông Anh, Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Ngô Tất Tố  – Huyện Đông Anh – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, […]

Trường trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Phạm Ngũ Lão – Huyện Đông Anh – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Phạm Ngũ Lão – Huyện Đông Anh – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự […]

Trường trung học phổ thông An Dương Vương – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT An Dương Vương – Huyện Đông Anh – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT An Dương Vương – Huyện Đông Anh – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự […]

Trường Cao đẳng nghề Thăng Long

Tên trường: Cao đẳng Thăng Long Tên tiếng Anh: Thang Long Vocational College Loại trường:  Công Lập Mã trường: CĐT0108 Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – liên thông – hợp tác quốc tế CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các […]

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ

Tên trường: Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ Tên tiếng Anh:College of Engineering Technology Mã trường: CDT0104 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – liên thông – hợp tác quốc tế Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp […]