Tag Archives: Đường Mỹ Đình

Trường trung học phổ thông Mỹ Đình – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Mỹ Đình – Phường Mỹ Đình 1,Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Mỹ Đình – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu […]

Khoa Y Dược Cao Đẳng Bách Nghệ Hà Nội (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Cao đẳng Bách Nghệ Hà Nội Tên tiếng Anh: HaNoi Bach Nghe College (HBNC) Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – liên thông – hợp tác quốc tế Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành […]

Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo

Tên trường: Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo Tên tiếng Anh: Tran Hung Dao Voctional College Mã trường: CĐĐ0109 Loại trường:  Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – liên thông – hợp tác quốc tế Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên […]