Tag Archives: Đông Cương

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa

Tên trường: Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa Tên tiếng Anh: Thanh Hoa Vocational College of Industry Mã trường: CDD2801 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung […]

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

Tên trường: Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa Tên tiếng anh: Thanh Hoa Vocational College of Industry Mã trường: CDD2801 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Sơ cấp – Trung cấp – Cao đẳng -liên thông – hợp tác quốc tế CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP […]