Tag Archives: dat dai

Tư Vấn Pháp Luật Đất Đai Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai

Tại sao cần được tư vấn pháp luật về đất đai? Nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất cũng như hạn chế tối đa các tranh chấp liên quan, người sử dụng đất phải nắm rõ các quy định của pháp luật đất đai hiện hành. […]

Tư vấn Ngành Học Thú Y Môi Trường Đất Đai và Chăn Nuôi

CƠ HỘI LÀM VIỆC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ THẠC SĨ NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ CHĂN NUÔI THÚ Y Ngành Quản lý đất đai (7850103) Ngành Luật (Mã ngành: 7380101) Làm việc tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Viện, Cục, Trung tâm; Tỉnh ủy. UBND các cấp. Sở Tài […]