Tag Archives: College of Foreign Economic Relation

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Tên trường: Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (cơ sở TP HCM) Tên tiếng Anh: College Of Foreign Economic Relation (COER) Mã trường: CDT0209 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các […]