Tag Archives: cap tieu hoc

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiếng Anh là gì? Học ở đâu?

LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TIẾNG ANH BẬC TIỂU HỌC TẠI HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH Khóa học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiếng anh bậc tiểu học dành cho giáo viên dạy tiếng anh. Đào tạo và cấp chứng chỉ của Đại học sư phạm Hà Nội ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ […]