Tag Archives: Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội

Tên trường: Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi College of Economics and Technology Mã trường: CDD1028 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – liên thông – hợp tác quốc tế Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung […]