Tag Archives: #cac truong tuyen sinh khoi C16

Khối C16 Gồm Những nghề nào ? Xét tuyển Rất Đặc Biệt ?

Khối C16 là một trong hai khối thi nằm kẹp giữa 2 “thế lực” mạnh trong danh sách các tổ hợp xét tuyển của khối C, đó là khối C14, C15 và khối C19, C20. Tuy nhiên khối thi này được lựa chọn cực kì ít và cũng chỉ một vài trường sử dụng để […]