Tag Archives: #các khối thi Đại học

Khối C1 gồm những ngành nào, Môn nào? Khối C01 có những ngành nào?

Toán Văn Lý là ba môn thuốc khối thi C01 – một khối trong số các tổ hợp khối C. Cũng như các khối A, B khối C01 có khá nhiều ngành học để các thí sinh lựa chọn.Toán Văn Lý là khối gì? Toán, Ngữ văn, Vật lý là ba một thuộc khối C01 […]