Tag Archives: An Dương

Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II

Tên trường: Cao đẳng nghề Giao thông vận tải trung ương II (tên tiếng Anh là The Central College of Transport No. II) Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông – Văn bằng 2 Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình […]