Tag Archives: American Polytechnic College (APC)

Trường Cao đẳng Việt Mỹ

Tên trường: Cao đẳng Việt Mỹ Tên tiếng Anh: American Polytechnic College (APC) Mã trường: CĐĐ0208 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Trung cấp –  Cao đẳng CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Các […]