Tag Archives: 347 Đội Cấn

Trường trung học phổ thông Hoàng Long – Hà Nội

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Hoàng Long Huyện Đông Anh – Hà Nội Giáo dục đạo đức theo phong cách người Nhật Bản.Chương trình đạo đức kết hợp tinh hóa văn hóa Nhật Bản và văn hóa dân tộc Việt Nam.Đào tạo ngoại ngữ Anh, Nhật, Hàn,Trung TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀNG LONG […]