Tag Archives: 10 Tôn Đức Thắng

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu

Tên trường: Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu Mã trường: CDD6002 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Sơ cấp – Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung […]