Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận

Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh thuận là trung tâm duy nhất đào tạo giáo viên trung học cơ sở, giáo viên tiểu học, giáo viên mẫu giáo và bồi dưỡng cán bộ quản lý (THCS, tiểu học, mầm non) cho tỉnh nhà. Trung bình mỗi năm trường đã đào tạo hơn 300 giáo sinh thuộc các hệ chính quy và không chính quy. Trước khi chia tách tỉnh Thuận Hải thành 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, trường CĐSP Ninh Thuận còn đào tạo giáo viên Trung học cơ sở, giáo viên Tiểu học và giáo viên Mầm non cho tỉnh Bình Thuận. Trong 30 năm qua trường CĐSP Ninh Thuận đã đào tạo được 12.385 giáo viên các cấp, trong đó giáo viên THCS: 4.981 GV; Tiểu học: 6.763 GV và Mầm non: 641 GV.
Website: http://www.cdspninhthuan.edu.vn Trước đây, trường còn hợp đồng đào tạo với các cơ sở đại học (Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh) đào tạo kỹ sư và giáo viên có trình độ đại học thuộc các ngành Kỹ thuật Nông nghiệp, Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Tiểu học; ĐHSP Toán và ĐHSP Văn. Trường cũng đã tào tạo cho tỉnh nhà hơn 200 cán bộ quản lý giáo dục.
 ·   Cơ cấu ngành nghề, bậc đào tạo và văn bằng được cấp:Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận
Địa chỉ: Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

Hiện nay trong trường đang tổ chức đào tạo 3 bậc học: Đại học (hợp đồng đào tạo với Đại học Đà Lạt), Cao đẳng và Trung học sư phạm thuộc hai hệ chính quy và không chính quy và gồm các ngành sau:
– Bậc đại học (University Level) có Đại học Luật. Đào tạo cử nhân Luật. Văn bằng được cấp: Cử nhân Đại học Luật hệ tại chức (do Đại học Đà Lạt cấp).
– Bậc Cao đẳng (College Level):

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *