Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Tên trường: Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Mã trường: C10

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Tại chức

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Địa chỉ: Số 9, đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Website: http://lce.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/langsonuni/

Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn là cơ sở giáo dục đại học có nhiệm vụ đào tạo, liên kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên trình độ đại học, cao đẳng đảm bảo chất lượng thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội – nhân văn, khoa học giáo dục phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển giáo dục – kinh tế – văn hóa – xã hội của tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh trong khu vực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *