Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang

Tên trường: Cao đẳng nghề Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang

Mã trường: CDD1802

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Địa chỉ: Xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Email: viethanbg@gmail.com – tuyensinhviethan2017@gmail.com

Website: http://vktech.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/vktech1

Cao đẳng nghề Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang;.Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, của doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bắc Giang nói riêng và cả nước nói chung.

Kết hợp đào tạo với thực hiện nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp và công nghệ kỹ thuật cho xã hội.

Phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục đào tạo đa cấp, đa ngành theo hướng tiên tiến, hiện đại, để có vị trí xứng đáng trong ngành giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam và khu vực, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trở thành trường Chất lượng cao của Quốc gia, đạt chuẩn ASEAN và Quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *