Trường Cao Đẳng Cơ Giới

Tên trường: Cao đẳng Cơ giới

Tên tiếng anh: Mechanical College

Mã trường: CĐT3502

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Sơ cấp – Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Địa chỉ: Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

(02)553.825.451                 (02)553.823.796    FAX: 02553.825451      Email: cd.cogioi@gmail.com

Website: http://www.caodangcogioi.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/caodangcogioi/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *