Tag Archives: Vừa làm vừa học

ĐH hình thức VLVH các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc

Căn cứ Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học hình thức Vừa làm vừa học năm NAY của Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ đại học hình thức Vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật và […]