Tag Archives: Vietnamese Australian Vocational College (VAVC)

Trường Cao đẳng nghề Việt – Úc

Tên trường: Cao đẳng nghề Việt – Úc Tên tiếng Anh: Vietnamese Australian Vocational College (VAVC) Mã trường: CDD0406 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình […]