Tag Archives: Từ Liêm

Trường Cao đẳng Đại Việt (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Cao đẳng Đại Việt Tên tiếng Anh: Dai Viet College (DVC) Mã trường: CEO Loại trường: Công Lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Tại chức – Liên thông – hợp tác quốc tế Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành […]