Tag Archives: phường Thanh Bình

Trường Cao đẳng Hải Dương

Tên trường: Cao đẳng Hải Dương Tên tiếng Anh: Hai Duong College Mã trường: CDD2106 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông – Văn bằng 2 Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo […]

Trường Cao đẳng nghề Điện Biên

Tên trường: Cao đẳng nghề Điện Biên Mã trường: CDD6201 Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao […]