Tag Archives: huyện An Dương

Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng

Tên trường: Cao đẳng Du lịch Hải Phòng Tên tiếng Anh: Hai Phong College of Tourism (HCT) Mã trường: CDT0308 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào […]

Trường Cao đẳng Công nghệp Hải Phòng

Tên trường: Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng Tên tiếng Anh: Hai Phong Industrial Vocational College Mã trường: CDD0304 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo […]