Tag Archives: Hue Vocational College

Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên – Huế

Tên trường:  Cao đẳng  nghề  Thừa Thiên Huế Tên tiếng Anh: Thua Thien – Hue Vocational College Mã trường: CDD3303 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Ngắn hạn – Liên thông – Văn bằng 2 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn […]