Tag Archives: Hue Medical College

Trường Cao đẳng Y tế Huế

Tên trường: Cao đẳng Y tế Huế Tên tiếng Anh: Hue Medical College Mã trường: CDD3304 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ […]