Tag Archives: #ceo education #Phổ thông cao đẳng ceo

Kỳ lạ “Phổ thông Cao đẳng Đại Việt CEO” tuyển sinh cao đẳng từ tuổi 15

Phổ thông Cao đẳng Đại Việt CEO Hà Nội  rầm rộ quảng cáo chuyên sinh học cao đẳng từ 15 tuổi, nêu 8 lý do trở thành sinh viên cao đẳng ngay khi tốt nghiệp THCS. Thời gian vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được phản ánh của nhiều […]