Tag Archives: Central Transport No.3

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III

Tên trường: Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III Tên tiếng anh: Central Transport College No 3 Mã trường: CDT0205 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp –  Cao đẳng CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo […]