Tag Archives: Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

Tên trường: Cao đẳng Y tế Đồng Tháp Mã trường: CDD5003 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Các ngành đào […]