Tag Archives: Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

Tên trường: Cao đẳng Sư phạm Điện Biên Tên tiếng Anh: Dien Bien Teacher Training College Mã trường: C62 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông – Liên kết Quốc tế Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương […]