Tag Archives: Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ

Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ

Tên trường: Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ Tên tiếng Anh: The North Vietnam College of Agriculture and Rural Development (VCARD) Mã trường: CDT0127 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung […]