Tag Archives: Cao đẳng Nông Lâm Sơn La

Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La

Tên trường: Cao đẳng Nông Lâm Sơn La Tên tiếng Anh: Son La Agriculture and Forestry College Mã trường: CDD 1404 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông – Văn bằng 2 Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung […]