Tag Archives: Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Tên trường: Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị   Tên tiếng Anh:  Mã trường: cập nhật Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp […]