Tag Archives: Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định

Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định Trường […]