Tag Archives: Cao đẳng Kiên Giang

Trường Cao đẳng Kiên Giang

Tên trường: Cao đẳng Kiên Giang Mã trường: CDD5405 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung […]