Tag Archives: Binh Duong Vocational College of Medical Equipment and Technology

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị y tế Bình Dương

Tên trường: Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị y tế Bình Dương Tên tiếng Anh: Binh Duong Vocational College of Medical Equipment and Technology Mã trường: CDD4404 Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành […]