Tag Archives: Ấp Phong Thuận

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ (Phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh)

Tên trường: Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ Tên tiếng anh: Nam Bo Agriculture College Mã trường: CDT5301 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp –  Cao đẳng CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên […]

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

Tên trường: Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ Tên tiếng anh: Nam Bo Agriculture College Mã trường: CDT5301 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – hợp tác quốc tế  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành […]