Tag Archives: Vụ Bản

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nam Định

Tên trường: Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nam Định Mã trường: CDT2501 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – Liên thông – Liên kết đào tạo CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào […]