Tag Archives: Vinh Phuc Technical and Economic College (VTEC)

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc

Tên trường: Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vĩnh Phúc Tên tiếng Anh: Vinh Phuc Technical and Economic College (VTEC) Mã trường: CKA Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành […]