Tag Archives: Vietnam Polytechnic College

Trường Cao Đẳng Bách Khoa Việt Nam

Tên trường: Cao Đẳng Bách Khoa Việt Nam  Tên tiếng Anh: Vietnam Polytechnic College Hệ đào tạo: Cao đẳng CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các […]