Tag Archives: Trưng Trắc

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội Tên tiếng Anh: Hanoi College of Technology and Economics Mã tuyển sinh: CHK Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp – liên thông – hợp tác quốc tế Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình […]