Tag Archives: Q.Bình Tân

Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh

Tên trường: Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Mã trường: CDD0206 Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Liên kết Quốc tế CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ […]