Tag Archives: Hue College of Tourism

Trường Cao đẳng Du lịch Huế

Tên trường: Cao đẳng Du lịch Huế Tên tiếng Anh: Hue College of Tourism Mã trường: CĐT3301 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Sơ cấp – Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình […]