Tag Archives: Đường Hải Triều

Trường Cao đẳng VMU

Tên trường: Cao đẳng VMU (thuộc Đại học Hàng hải) Tên tiếng Anh: VMU College Mã trường: CDT0306 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng […]