Tag Archives: Dong Nai College of Decorative Arts

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai

Tên trường: Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai Mã trường: CDT4805 Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Liên kết Quốc tế CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ […]